Analyzátor třídy S a záznamník, podružný elektroměr 0.5S, monochromatický grafický displej, široké spektrum vstupů a výstupů, 144x144mm

SMZ 133 je elektroměr a přesný analyzátor určený pro použití v průmyslové automatizaci, inteligentních sítích a dalších náročných projektech. Může fungovat jako samostatná jednotka i jako řídicí a zobrazovací jednotka pro další jednodušší podřízené jednotky (viz Modbus hlavní modul firmwaru, MM). Měřicí vstupy jsou určeny pro průmyslová prostředí. K dispozici jsou tři napěťové a tři proudové kanály, které pokrývají všechny scénáře připojení. Měří a zaznamenává všechny běžné parametry: frekvenci, síťové a fázové napětí, proudy, činné a jalové výkony, energie, účiník a PF, nesymetrie a až 50 harmonických, jakož i celkové harmonické zkreslení THD

Volitelně může být přístroj vyhodnocovat kvalitu energie (s fw. modulem PQ S měří meziharmonické, flikr, napěťové události) zaznamenávat poruchy (s fw. moduklem GO) a měřit úroveň signálu HDO (fw. modul HDO)

Volitelné reléové nebo SSR výstupy lze naprogramovat tak, aby ovládaly další zařízení na základě naměřených hodnot (užitečné pro ovládání ventilátoru, přepěťové / nadproudové pq relé atd.). Impulzní výstupy mohou také předávat naměřené hodnoty jako výstup S0. USB port poskytuje rychlou, snadné a spolehlivé pro konfiguraci a sběr dat. Volitelné sériové nebo ethernetové rozhraní (s webovým serverem, Modbus TCP, SNTP, DNS, SNMP, DHCP ...) umožňuje jeho vzdálenou správu prostřednictvím aplikace ENVIS. V kombinaci se službou ENVIS.Online lze její skutečné a zaznamenané hodnoty také pravidelně stahovat a ukládat do databáze SQL pro další zpracování.

Klíčové vlastnosti

  • možnost nasazení v NN i VN aplikacích (přímé připojení nebo připojení PTN)
  • napětí lze přímo měřit v systémech 230 / 400V (varianta 230) a 400 / 690V (varianta 400)
  • 3x standardní proudový vstup pro PTP X/5A a X/1A
  • plně 4-kvadrantní činné (0.5S) a jalové (1) podružné měření energie
  • přesné měření, 128 vzorků/periodu, vzorkování 6.4 kHz v každém kanálu
  • třídy přesnosti pro měřené veličiny určené podle 61557-12
  • evaluation of total harmonic distortion (THD), up to 50 harmonics
  • pulzní výstupy a programovatelná alarmové výstupy, digitální a pulzní vstupy, teplota pt100 a další rozhraní
  • vzdálená komunikace RS 485 a Ethernet