ENVIS 1.8

Starší verze ENVIS s oficiální podporou Win7 / Vista

ENVIS 2.0

ENVIS Software Suite

Software ENVIS zprostředkovává svým uživatelům odečty, vyhodnocení, zpracování a dohled nad sledováním kvality energie a záznamem údajů o energetické účinnosti. Stahuje, ukládá a vizualizuje naměřené informace z podporovaných přístrojů a analyzátorů. ENVIS je základní nástroj pro konfiguraci, správu a sběr dat pro naše přístroje. Software poskytuje on-line zobrazení skutečného stavu zařízení a umožňuje jednoduchou a pohodlnou vizualizaci a analýzu historických dat.

Klíčové vlastnosti

  • Sběr a ukládání dat v binárních souborech nebo na serveru SQL
  • Vizualizace okamžitých i uložených dat
  • Analýza historických záznamů
  • Vyhodnocení kvality energie
  • Analýza energetické účinnosti
  • Konfigurace a správa přístrojů
  • Jednoduché manuální nebo automatické generování protokolů

ENVIS application

ENVIS je klíčový SCADA nástroj pro analýzu dat a vyhodnocení archivovaných záznamů - vizualizuje trendy, exportuje / importuje a archivuje data, generuje vlastní protokoly atd. ENVIS verze 1.9 podporuje všechny nejnovější přístroje s různýmí možnostmi komunikace nebo vnitřní paměti paměti, jako jsou: regulátory jalového výkonu NOVAR, multimetry a analyzátory SML, SMY, SMC, SMP, přenosné analyzátory SIMON a analyzátory kvality ARTIQ.

ENVIS.Daq

Daq (Data Acquisition) je určen pro primární manipulaci s přístroji. Daq poskytuje funkce pro vzdálenou konfiguraci zařízení, stahování archivů (stahování záznamů) a ukládání do různých formátů. Tento nástroj lze spustit jako samostatnou aplikaci Windows nebo lze spustit přímo z aplikace ENVIS. Přístroje lze spravovat na široké škále komunikačních linek, jako je RS485, USB, Ethernet, WiFi nebo GPRS.

ENVIS.Online

ENVIS.Online je systémová služba pro autonomní sběr dat z přednastavených přístrojů. K provádění předkonfigurovaných periodických úkolů nepotřebuje žádnou lidskou interakci. Podporuje panelové přístroje s pamětí i bez paměti, stejně jako různé elektroměry a inteligentní měřiče 3. stran s protokolem Modbus, regulátory účiníku NOVAR a také vestavné analyzátory.

ENVIS.Online může pravidelně stahovat data, kontrolovat stav přístroje, automaticky generovat protokoly a distribuovat různé přednastavené alarmy přes e-mail či SNMP

Nástroje příkazové řádky

E_GET, E_SET a další aplikace příkazového řádku jsou jednoduché nástroje pro zajištění vlastních úloh stahování dat exportu či konfigurace ve větších systémech.